Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK for SMARTSK8.dk bliver gennemgået i teksten nedenfor.

1. Persondatapolitik GENERELT

1.1 I denne politik for behandling af personoplysninger (Persondatapolitik) er det beskrevet, hvordan SMARTSK8.dk, SMARTSK8 (jeg, mig, mine) indsamler og behandler oplysninger om dig. 

1.2 Persondatapolitikken gælder for personlige oplysninger, som du giver til mig eller som jeg indsamler via SMARTSK8.dk, e-mail, sms og andre elektroniske meddelelser, samtaler, trykte og digitale blanketter til fx konkurrencer og events. Ligeledes generelt tilgængelige oplysninger fra sociale netværk. 

1.3 SMARTSK8.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Alle forespørgsler til SMARTSK8 kan ske via de kontaktoplysninger, som findes under punkt 7.

2. Persondatapolitik om hvilke personoplysninger jeg indsamler, til hvilke formål og med hvilket retsligt grundlag for behandling.

Når du besøger SMARTSK8.dk

2.1 Når du besøger SMARTSK8.dk indsamles automatisk oplysninger om din anvendelse af SMARTSK8.dk, fx om hvilken type browser, du anvender, hvilke søgekriterier du anvender på SMARTSK8.dk, din IP-adresse, herunder dit netværks placering, samt information om din pc eller mobile enhed, geografisk placering og lignende data. 

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og SMARTSK8.dks funktion, samt at målrette markedsføring, herunder annoncering via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er påkrævet for at jeg fortsat kan forbedre SMARTSK8.dk og vise dig relevante varer. 

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU’s generelle databeskyttelsesforordning, artikel 6, stk. 1, litra f.

Når du køber et produkt eller kommunikerer med mig på SMARTSK8.dk

2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med mig på SMARTSK8.dk, indsamles de oplysninger, du selv angiver, eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmetode, oplysninger om, hvilke produkter du køber og evt. returnerer, ønsker vedr. levering samt oplysninger om den IP-adresse, som bestillingen er foretaget fra. 

2.2.1 Formålet er, at jeg skal kunne levere de produkter, du har bestilt, og i øvrigt opfylde min aftale med dig, herunder administrere dine rettigheder i forhold til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan jeg også behandle for at opfylde lovkrav, deriblandt krav vedr. bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen til dette formål, samt for at jeg kan forhindre bedrageri. 

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU’s generelle databeskyttelsesforordning, artikel 6, stk. 1, litra b, c og f. 

Når du har bestilt på SMARTSK8.dk

2.3 Når du køber et produkt, kommunikerer med mig eller henter produkter (som du har bestilt på SMARTSK8.dk) i en butik, indsamler vi de oplysninger, du selv angiver, eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmetode, oplysninger om, hvilke produkter du køber og evt. returnerer. 

2.3.1 Formålet er at jeg skal kunne levere de produkter, du har bestilt, og i øvrigt opfylde min aftale med dig, herunder administrere dine rettigheder i forhold til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan jeg også behandle for at opfylde lovkrav, deriblandt krav vedr. bogføring og regnskab. Håndtere dine forespørgsler, besvare spørgsmål, behandle evt. klagesager og supportforespørgsler (inkl. teknisk support) og lignende. 

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU’s generelle databeskyttelsesforordning, artikel 6, stk. 1, litra b, c og f

Når du tilmelder dig SMARTSK8.dks nyhedsbrev

2.4 Når du tilmelder dig SMARTSK8.dks nyhedsbrev indsamler jeg oplysninger om dit navn og din e-mailadresse. 

2.4.1 Formålet er at varetage mine interesse i at kunne levere nyhedsbrevet til dig. 

2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU’s generelle databeskyttelsesforordning, artikel 6, stk. 1, litra f.

Når du kontakter mig via telefon, brev eller via digitale kanaler

2.5 Når du kontakter mig via telefon, brev eller via digitale kanaler, inkl. sociale medier, indsamler jeg de oplysninger, du selv angiver, som fx navn, personnummer og kontaktoplysninger eksempelvis adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Din korrespondance, oplysninger om købstidspunkt, hvor du har købt varer, evt. fejl/klager. Tekniske oplysninger om dit udstyr. Helbredsmæssige oplysninger (fx allergier og andre oplysninger du angiver vedr. helbredsmæssig tilstand). Samtaler med mig kan blive optaget i overensstemmelse med gældende lovgivning til lokale, driftsmæssige behov (fx til kvalitets- eller uddannelsesformål) og i visse tilfælde til arkivering som bevis på samtykke til direkte markedsføring og profilering. Kontokortoplysninger optages ikke. Hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, vil du blive informeret om optagelsen ved samtalens begyndelse og du vil have mulighed for at frabede dig optagelsen. 

2.5.1 Formålet er at kunne håndtere dine forespørgsler. Besvare evt. spørgsmål, behandle evt. klagesager og supportforespørgsler (inkl. teknisk support) og lignende. 

2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU’s generelle databeskyttelsesforordning, artikel 6, stk. 1, litra b og f.

3. Persondatapolitik om modtagelse af personoplysninger.

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kundenummer, ordre- og fakturanummer samt særskilte ønsker vedr. levering videredistribueres til firmaet, som er ansvarlig for levering af bestilte varer til dig. 

3.4 Jeg deler også personoplysninger med visse virksomheder, som er selvstændigt dataansvarlige. At virksomheden er selvstændigt dataansvarlig betyder, at det ikke er mig som kontrollerer, hvordan de oplysninger, du har angivet, bliver behandlet. Selvstændigt dataansvarlige, som jeg deler dine personoplysninger med, er.

1. Statslige myndigheder (politi, skattevæsen eller andre myndigheder) i det omfang, vi er forpligtet til det i hht. gældende lovgivning, eller ved mistanke om en forbrydelse. 
2. Virksomheder, som tilbyder betalingsløsninger (kortudstedende virksomheder, banker og andre leverandører af betalingstjenester). 

Når dine personoplysninger deles med en virksomhed, der er selvstændigt dataansvarlig, gælder det pågældende firmas Persondatapolitik og behandling af personlige oplysninger. 

4. Persondatapolitik om dine rettigheder

4.1 Jeg skal, i egenskab af dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder med det formål, at skabe åbenhed om, hvordan jeg behandler dine oplysninger. 

4.2 Ret til indsigt 

4.2.1 Du har ret til når som helst at bede mig om information om bl.a. hvilke oplysninger, jeg har registreret om dig, til hvilket formål registreringen har fundet sted, hvilke kategorier af personoplysninger og af modtagere af oplysninger som findes samt information om, hvor oplysningerne stammer fra. 

4.2.2 Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger om dig, som jeg behandler. Hvis du vil have en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til SMARTSK8.dk, Adr: Stationsvej 18, Knabstrup, 4440 Mørkøv. Du kan blive bedt om at bevise, at du er den person, du giver dig ud for at være.

4.3 Ret til rettelser 

4.3.1 Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger om dig selv rettet af mig. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, jeg har registreret om dig, opfordrer jeg dig til at sende en skriftlig meddelelse til mig, så oplysningerne kan blive rettet. 

4.4 Ret til fjernelse 

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få fjernet alle eller en del af dine personoplysninger af mig, hvis du eksempelvis trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har noget retsligt grundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan opfylde vores forpligtelser i hht. lovgivningen eller for at retslige krav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at fjerne dine oplysninger. 

4.5 Ret til at begrænse behandlingen til lagring  

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til kun at omfatte lagring, fx hvis du mener, at de oplysninger, jeg har om dig og som jeg behandler, ikke er korrekte.  

4.6 Ret til dataportabilitet 

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du har gjort tilgængelige for mig, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og kompatibelt format og få disse overført til en anden dataansvarlig.

4.7 Ret til at gøre indsigelse 

4.7.1 Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod min behandling af dine personoplysninger med hensyn til direkte markedsføring, inkl. den profilering som foretages for at kunne lave den direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere ret til når som helst, af grunde som vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som jeg foretager på baggrund af vores legitime interesser, jvf. punkt 2.1 og 2.3.

4.8 Ret til at trække samtykke tilbage 

4.8.1 Du har når som helst ret til at trække dit samtykke tilbage i forhold til bestemte typer behandling af personoplysninger. Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte mig på thomas@SMARTSK8.dk.

4.9 Ret til at klage 

4.9.1 Du har når som helst ret til at indgive en klage over min behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klagesager kan bl.a. indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Persondatapolitik om fjernelse af personoplysninger

5.1 Jeg lagrer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. 

5.2 Oplysninger som er indsamlet om din anvendelse af SMARTSK8.dk, jvf. punkt 2.1, fjernes senest når du ikke har anvendt SMARTSK8.dk i en periode på 15 måneder. 

5.3 Oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med at du har tilmeldt dig SMARTSK8.dks nyhedsbrev, slettes, når du trækker dit samtykke til nyhedsbrevet tilbage, med mindre jeg har andre grunde til at behandle oplysningerne. 

5.4 Oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med at du har købt varer på SMARTSK8.dk, jvf. punkt 2.2 og 2.3, bliver som hovedregel slettet 2 år efter udgangen af det kalenderår, hvor købet fandt sted. Oplysninger kan imidlertid blive gemt i en længere periode, hvis jeg har et legitimt behov for dette, fx hvis det er påkrævet for at fastlægge retslige krav, gøre krav gældende eller forsvare retslige krav, eller hvis lagring er påkrævet for at jeg kan opfylde lovmæssige krav. For at overholde kravene i regnskabsloven gemmes bogføringsmateriale i 5 år indtil udgangen af et regnskabsår.

6. Persondatapolitik om sikkerhed

6.1 Jeg har taget passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at forhindre, at personoplysninger utilsigtet eller uberettiget beskadiges, går tabt, ændres eller forringes samt forhindre at uvedkommende får kendskab til dem eller at de misbruges.

6.2 Kun de medarbejdere, som har et reelt behov for at kunne tilgå dine personoplysninger for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til dem.

7. Persondatapolitik om kontaktoplysninger

7.1 SMARTSK8.dk, SMARTSK8 er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via SMARTSK8.dk

7.2 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Persondatapolitik, eller hvis du vil gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, som er beskrevet under punkt 4, kan du kontakte:

SMARTSK8
Stationsvej 18, Knabstrup
4440 Mørkøv

Tlf.: +45 40 59 31 45
E-mail: thomas@SMARTSK8.dk 

8. Persondatapolitik om ændringer i persondatapolitikken.

8.1 Den seneste version af SMARTSK8 persondatapolitik finder du altid på denne side.

8.2 Ved afgørende ændringer (fx forholdsregler vedr. persondatabehandling eller kategorier af personoplysninger) får du information om dette via mail eller på SMARTSK8.dk

9. VERSION

9.1 Dette er version 1 af SMARTSK8 Persondatapolitik, dateret den 21. marts 2020. 

ØVRIGT

Aftaler indgås som regel på dansk, men produktnavne kan forekomme på oprindelsessproget.

 

SMARTSK8 * Stationsvej 18 * 4440 Mørkøv * CVR: 40888713

Brugere på min hjemmeside kan få lagt cookies på deres computer, der gør det muligt at hjælpe mig med at give en bedre service. Det kan eksempelvis hjælpe mig med at forbedre min hjemmeside eller ved at skræddersy budskaber/reklamer for bedre at modsvare brugernes interesse og præferencer.